Forskning og policy mødes i Bruxelles

Et år efter lanceringen af START har forskningsinitiativet netop afholdt sit andet møde i Bruxelles. START, som er et samarbejde mellem alle otte danske universiteter med fokus på bæredygtig omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren, havde d. 6. marts ni repræsentanter i byen, for endnu en gang at sætte relevante repræsentanter for Europa-Kommissionen stævne.

Hvor der sidste år var fokus på at præsentere initiativet, var det i år tid til at præsentere Kommissionen for dele af START’s arbejde og herunder mere konkrete forskningspotentialer og -behov, hvis omstillingen af sektoren skal lykkes. Og timingen er ikke tilfældig. Kommissionen har netop afsluttet en høring om input til den strategiske plan, som vil sætte retning for indhold for sidste del af Horizon Europe og arbejder med at udforme en række politiker på landbrugs- og fødevareområdet.

”Vi er kommet rigtigt langt på de danske universiteter med at skabe foregangseksempler til landbruget, som er i balance med klima, økosystemer og biodiversitet. Det er løsninger, som hele verden kan få glæde af. Med besøget i Bruxelles sår vi frø, som vi gøder for at inspirere repræsentanter i Europa-Kommissionen, bane vejen for mere samarbejde, samtidig med at vi får viden og feedback med hjem fra EU-systemet til det videre arbejde i START”, fortæller Mogens Rysholt, der er dekan på AAU og formand for START’s styregruppe.

Han indledte mødet med at fremhæve initiativets formål og udvikling, hvor forskere på tværs af universiteter og discipliner har organiseret sig i tematiske research hubs. Herefter fik forskerne ordet og præsenterede fire cases, som også blev uddybet af et inputpapir til Kommissionen.

En af de forskere, som præsenterede sit arbejde, var Andreas Aagaard Christensen fra Roskilde Universitet, der blandt andet forsker i naturforvaltning, grøn omstilling af landbruget og miljøgeografi. For Andreas er møder som disse en mulighed for at skabe en bedre kobling mellem politik og forskning:

”Mødet i Bruxelles var en meget åbenhjertig måde at dele perspektiver mellem Kommissionens forskellige kontorer og forskerkollegiet, som jeg talte på vegne af. Jeg synes, at der var en fin kommunikation begge veje, og det blev tydeligt, at der var mange overlap mellem, hvad forskerne kan tilbyde, og hvad der er interesse for politisk,” fortæller Andreas og supplerer: ”Bæredygtig omstilling afhænger meget af, at der er nogle offentlige myndigheder, der stiller sig bag og skubber på.”


Kommissionen var repræsenteret fra både generaldirektoraterne for forskning og innovation, landbrug og miljø, og kunne således præsentere processer for både forskningsprogram og politikker. De bakkede op om START’s systemiske og tværdisciplinære tilgang og deltog under hele mødet aktivt med både spørgsmål og kommentarer.

”Mødet med forskellige repræsentanter fra Europa-Kommissionen er ikke blot nødvendigt, men yderst relevant for at synliggøre dansk forskning, der kan bidrage til at håndtere globale og europæiske udfordringer inden for Agriculture Food Systems. Dette møde er en mulighed for at præge indholdet af det fremtidige europæiske rammeprogram for forskning og innovation”, fortæller Mogens Rysholt.

Andreas Aagaard Christensen har udover et større netværk inden for sit felt gavn af at præsentere sin forskning i en EU-kontekst: ”Det gør mig bedre til at adressere de problemstillinger, jeg altid har arbejdet med, men i et sprog, som er let og forståeligt. Det kan have større impact, når de bliver læst og hørt af repræsentanter for Kommissionen.”

Mødet er organiseret i tæt samarbejde mellem alle otte danske universiteter og i Bruxelles støttet af Dacob-samarbejdet ved Greater Copenhagen EU Office, Central Denmark EU Office og AAU i Bruxelles.